Advertentieplan Stichting Belbus Krimpenerwaard

1. Doel van de Stichting

Het opzetten van een vervoersysteem binnen de gemeente Krimpenerwaard voor senioren en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking om te voorkomen dat zij in een sociaal isolement geraken waardoor hun mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk verkeer vergroot wordt.

2. Uitvoering

Het binnen de gemeentegrenzen opzetten van een vervoersysteem met een alleen voor dit doel bestemde bus(sen), die op afroep de deelnemers ophalen en afzetten. Deze uitvoering geschiedt geheel met vrijwilligers (chauffeurs - bijrijders –  telefonisten – e.d.). Het systeem dient budgettair neutraal te worden uitgevoerd

3. Advertentie

Adverteren voor maatschappelijk ondernemen. Adverteren wordt gezien als één van de elementen in de communicatiemix. Redenen daarvoor zijn:

  • Het genereren van naamsbekendheid
  • Het vestigen of verbeteren van een (nagestreefd) imago
  • Het bereiken van een brede(re) doelgroep. Per sponsor bent u gedurende 20.000 km per jaar in beeld met uw logo op de bus door heel de gemeente Schoonhoven e.o.


4. Tegenprestatie voor adverteren

  • Er wordt op de website van de Belbus een digitaal advertentiebord gemaakt met daarop alle adverteerders ; dit bord staat vermeld onder de button Onze Bussponsors op deze website.
  • Voor wat betreft de busadverteerders wordt exclusiviteit per bus gegarandeerd voor één vertegenwoordiger per sector die hij vertegenwoordigt.
  • Alle genoemde advertentiebedragen zijn exclusief BTW.
  • Alle advertentiecontracten worden stilzwijgend verlengd, tenzij de adverteerder uiterlijk 3 maanden voor expiratie van het contract schriftelijk opzegt.
  • Advertentiebedragen zijn, daar waar van toepassing, exclusief de kosten voor het (centraal)laten vervaardigen en het opbrengen van het logo c.q. naam.

 5. Menukaart

 klik hier voor het sponsor'menu'

Sponsoren

logo RIZ bouw bvRIZ bouw bv
Einsteinweg 37 IJsselstein
http://www.rizbouw.nl/
Verstoep BV - Bouwadvies te Schoonhoven
WelZijn Krimpenerwaard te Schoonhoven
de Onderlingen Vlist te Schoonhoven
PLUS Rechtuyt te Schoonhoven

Alle sponsoren bekijken.

Tel.: 0182 383032

Belbus Krimpenerwaard

Gentiaan 2
2871 NW SCHOONHOVEN
RABOBANK: NL91 RABO 0170033015

ANBI-gegevens.